रविवार, फ़ेब्रुवारी 18, 2018
   
Text Size

नदीस पूर आलेला पाहून


(मुठा नदीस एकदा फार पूर येऊन श्रीओंकारेश्वराचे मंदिरात पाणी शिरले होते.)

(चाल : नृपममता रामावरती)
विरहोत्सुक सागर झाला।
प्रियसखीस भेटायाला ॥ मज गमे ॥
निजमित्र मेघ पाठविला ।
गिरिराज श्वशुर-सदनाला ॥ मज गमे ॥
सरिता ही सागरजाया ।
त्यासवे निघाली जाया॥ मज गमे ॥
आकांत । करित अत्यंत। ठेवितां तात।
तिजसी उतरोनी।
भूवरती तटकटिवरुनि ॥ मज गमे ॥ 1॥

तो प्रसंग जणु बघवेना ।
म्हणुनी रवि झांकी नयनां॥ मज गमे ॥
घन गाळिती अश्रूधारा।
दुःखें नच वाहे वारा॥ मज गमे ॥
शिवमंदिरि भगिनी गिरीजा।
भेटे तिस सागरभाजा॥ मज गमे ॥
यापरी। सिंधुमंदिरी। जात सुंदरी।
पुर्ण जलसरिता ।
शिवगिरिजा दर्शनमुदिता ॥ मज गमे ॥

- १९०१, पुणे.